Lányok a legényt jól meg becsüljétek!

Lányok a legényt jól meg becsüljétek!

Sajnos napjainkban nem állunk túl jól a nemi szerepeket illetően. Nagy a zavar, a káosz, minden oldalon. Nem tudom az olvasók közül, ki olvasta a Szépség szimfóniáját, de ha valaki még nem jutott hozzá, mielőbb pótolja. A könyv, a REND szerinti női és férfi szerepekkel foglalkozik. Taglalja a 20. Századi történéseket, de csak és kizárólag a szerepekre gyakorolt hatásuknak megfelelően. Az alap koncepció, az a REND, az Isteni teremtés által meghatározott REND vizsgálata, annak deformálódásának felismertetése, a javítás reményével.

A könyv szerint, a világháborúk, minden szörnyűségük ellenére, lehetőséget biztosítottak az egyensúly megtalálására és a REND szerinti életre. Sajnos a rendeződés csak ideig óráig tartott, ma szinte nyoma se látszik.

Bizony, miután a társadalmi szerepek megváltoztak, egyre inkább válságba kerültek a nemi szerepek is. Az első csapás a nemességen mutatkozott meg. A szakrális királyságban a király, Isten akaratából uralkodik, teljes felelősséggel a népe iránt. A papság, az ég és az ember közötti szakrális kapcsolatért felel. A paraszt a Föld és az ember közti szakralitás fenntartója. A nemesség a gyilok őre, a rendfenntartó. A zsoldos hadseregek, majd a rendőrség kialakulásával, kialakításával, a nemesség feladatát veszti. Bár lehetősége van még a katonai pályára, de csak ha választja. A feladatát vesztett nemesség a hivatali teendők irányába fordul. Szépen kialakul a bürokrácia. A rendszer feladatot ad, hogy fenntartson egy réteget. Persze ekkor még a parasztság feladata meg van, mindaddig, amíg parasztból gyári munkássá nem válik. A papság a nagy francia elsötétedés után az egyházi és a hatalom szétválasztása után kerül bajba. A hit, mint olyan, annyira magánüggyé válik, hogy az igény elmúlása a szakrális kapcsolat fenntartását is feleslegesnek mutatja, az anyagba veszett világunkban.

Azt látjuk, hogy az egyházi feladatokat kivéve, mindegyik másik esetben szükség van pár olyan tulajdonságra, amely a férfiak sajátossága. Erő, bátorság, kitartás, konzekvens viselkedés… Mivel a feladatok átalakultak, ezek az erények már nem szükségesek. Mivel nem kell megvédeni senkit, se a bátorság, se az erő megléte sem kardinális kérdés. A gépek által elvégzett nehezebb munkák sem igénylik már az emberi fizikai erőt. Mivel a mindennapokban mindezekre nincsen szükség, kiveszőben vannak azok a személyek, akik ezekkel a tulajdonságokkal bírnak. Pontosabban, ma már semmiféle előnyt nem jelent az előbb említett tulajdonságok birtoklása.

A 19. század végén készült tanulmány és a következménye is sokat alakított a helyzeten. A tanulmány szerint, a világuralom eléréséhez már csak egy nagy akadályt kell felszámolni: a családot. Így aztán a férfiak bérét csökkentették, hogy a nők is dolgozzanak és ne legyenek képesek egyedül eltartani a családjukat. A szüfrazsett mozgalom aztán megadta a kegyelemdöfést, hiszen elindult a napjainkban a tetőfokára ért harc a férfi és a nő között. Ugyanis a nőkkel elhitették, hogy akkor lesznek igazán jó nők, ha elég jó férfiakká válnak. Két társadalmi csoport is azonos területen akar jobb és jobb eredményt elérni. Sajnos ez azt eredményezi, hogy a férfiak veszítenek a szerepeikből, amit a nők nyernek el tőlük. Így aztán, mivel a női szerepeket a férfiak nem képesek átvenni, a küzdelem eredménye az, hogy a nőknek duplán kell teljesíteniük. Persze ettől kimerültek, egyre fásultabbak…

A férfiak a társadalmi szinten elvesztették a szerepüket, majd a családon belül is háttérbe kerültek. A családfenntartás eleve nehézségekbe ütközik.  Ma már kevesebbet is keresnek, ráadásul a totálisan leszabályozott multi vezetési elvek is a nőknek kedveznek, akik, kevesebb pénzért, de mégis jobban tűrik a monoton, túlszabályozott munkavégzést.

Természetesen, nem állítom, hogy a nők lennének bárminek az okozói, mindössze azt mondom, hogy valamivel több eszköz van a kezükben a változás elősegítésére. Ugyanis, ha lemondanak az önellátásról, fel merik vállalni, hogy anyagilag kiszolgáltatottak legyenek egy férfival szemben és hagyják a férfit felelősséget vállalni, férfiként élni, abból ők is csak profitálnak. Miért? Először is nem kell mindent a nőnek csinálnia, hanem koncentrálhat azokra a feladatokra, amelyeket csak ő képes elvégezni. Pl.: szülni csak a nők tudnak, sőt 21 éves korukig a gyermekek az anya megfelelő energiatesteit használják. A spirituális felnőtté válásig, kapcsolatuk kivételes. Ha a nő, nem funkcionál mint anya, akkor ezek az „adományok” kimaradnak a gyermek életéből, mert senkitől sem kapják meg.

Lányok a legényt jól meg becsüljétek!Ilyen alap például az ősbizalom. Ennek a kialakítása női feladata. Persze elhangozhat a legkomolyabb ellenérv. Nem tűrik a nők az anyagi függőséget. Miért kellene ezt választaniuk, főleg önszántukból? Nos, így lenne egyensúlyban a kapcsolat. Ugyanis a férfi is ki van szolgáltatva a nőnek, mégpedig ÉRZELMILEG.  Ha a felek egyenrangúak, akkor a kölcsönös kiszolgáltatottság, egyáltalán nem igazságtalan, sőt, az élet normális velejárója. Külön kiemelném, hogy a férfiak férfias viselkedése és a férfiasság megtartása további előnyökkel is jár. Például, nagy baj esetén, amikor a nők, nem a fizikai korlátaik miatt, hanem érzelmi sérülés okán kiszolgáltatottá válnak, akkor igazán nagy szükségük van a férfi támogatására és védelmére. Gondoljunk csak arra, hogy fizikailag egy nő szinte megerőszakolhatatlan, hiszen csak egy pozícióban és nagy túlerővel megbecsteleníthető. Mégis előfordul, nem is ritkán ez a szégyenletes dolog. Miért? Mert a nő érzelmi sokkot kap, érzelmileg törik meg és feladja a fizikai ellenállást. Ezután érzelmi kiszolgáltatottságában bármit megtehetnek vele.

Szerencsére napjainkban ritka az ilyen nagy baj, konfliktus, pl.: háború. De ha ne adja Isten bekövetkezik egy ilyen helyzet, megállapíthatjuk, hogy a mai kor pasijai nem képesek megvédeni a környezetükben található nőket, gyerekeket, hiszen csak pasik, nem váltak férfivá.

Az sem őrült gondolat a mai kor nőitől, ha azt kérdezik, hogy amennyiben vállalnák az anyagi kiszolgáltatottságot, akkor milyen legyen az a férfi aki mellett ezt bátran megtehetik. Nos, Dr. Varga Tibor barátom szerint egy férfi legyen NAPSZERŰ! Milyen a NAPSZERŰ FÉRFI? ÜGY van az életében! Micsoda? ÜGY! Vajon ez meg mi?

Amilyen a nő, olyan a család. – szól a mondás. Ebből azt lehet kihámozni, hogy a női lét egyik legfontosabb irányultsága a család. A család felé kell fordulnia. Ezt jól ábrázolhatjuk egy körrel. A kör, körülveszi a benne lévőket és kialakítva az otthont, érzelmi és lelki biztonságot nyújt a család tagjainak. A nő élete teljes, akkor is, ha „CSAK” a családjának él. Természetesen lehet más is, ami érdekli, tehet mást is, de az első mindig a család kell, hogy legyen. Neki is lehet ügy az életében, de nem szükséges.

Ezzel szemben a férfi, akinek nincs ügy az életében, nem tesz eleget, még akkor sem, ha eltartja a családját. Neki, ÜGY kell az életében. Az ÜGY, egy olyan dolog, feladat, amelynek a felelőssége túlmutat a családon. Például: ha valaki azért gyűjt festményeket, hanglemezeket, … hogy azok korral járó értéknövekedése által gazdagodjon, akkor az nem ügy, hiszen a család keretein belül marad. Akkor válik üggyé, ha hatása van a családon kívüli világra is. Példának okáért, egyesület lesz belőle, kiállítás, mások örömére… Valamilyen társadalmi, közösségi hasznot kell hoznia annak a tevékenységnek, amit ÜGY-nek hívunk.

Sajnos, ha egy férfi nem NAPSZERŰ, nincsen ÜGY az életében, akkor 3 dolgot tesz. Iszik, csajozik, vagy pénzt keres. A felesleges energiáit ezekbe a pótcselekvésekbe öli. Ezek közül a pénzkeresés a legrosszabb, mert ahhoz lehet társadalmi támogatást kapni, hiszen az alkoholistát, a házasságszédelgőt, előbb utóbb, bizonyos határ felett, elutasítja a társadalom, az emberi közösség. De pénzt mindenki „csak” a családjáért keres!

Mindezekhez persze a fiúknak, pasiknak fel kell nőniük! Meg kell tanulniuk a felelősségvállalást, a felelős döntés meghozatalát! Döntenie kell, hiszen ez a vezető feladata és minden férfi a családja vezetője kell hogy legyen! Téves elképzelés az az ezós hozzáállás, amely szerint, a spirituális férfi meditál és várja az univerzum üzenetét! Ugyanis az égből letekintve a meditáció, egy nagyszerű állapot, amihez nincsen mit hozzáfűzni! Amennyiben viszont döntünk és elindulunk, az általunk választott irány, tempó, a haladás módja, már véleményezhető. Meg is érkezik az égi vélemény, segítség, szinte az indulás után azonnal.

Uraim! Hajrá! Kérjük meg a nőtársainkat, hogy engedjenek minket, sőt támogassák a férfivá válásunkat! Aztán, ha megkaptuk a lehetőséget, ÉLJÜNK VELE! Mert ha nem válunk NAPSZERŰ FÉRFIVÁ, akkor nem csodálkozhatunk, hogy szívünk választottja, majd nem a mi oldalunkon akar az oltár elé menni, nem velünk akar majd szövetséget kötni, erre a földi életre!


Ha tetszett, küldd el barátaidnak is!

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail